Phân tích mẫu Đề án thăm dò quặng đồng huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình

20/02/2014 10:16:37 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò quặng đồng khu vực xóm Khánh - xã Yên Thượng - huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình.

cefuroxim 500 kogvitaminer.site cefuroxim fachinfo

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò quặng đồng khu vực xóm Khánh - xã Yên Thượng - huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Mẫu hóa cơ bản

- Mẫu hóa nhóm

- Mẫu nước toàn diện

- Mẫu lát mỏng

- Mẫu khoáng tướng

- Mẫu cơ lý toàn diện

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu kiểm tra ngoại

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com