Phân tích mẫu bauxit tại khu vực Đại Tổng - Hà Quảng - Cao Bằng

20/02/2014 11:58:13 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc phân tích mẫu bauxit tại khu vực Đại Tổng - Nội Thôn - Hà Quảng - Cao Bằng.

 

mesalazin wirkstoff mesalazin allergi mesalazin vor op absetzen

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc phân tích mẫu bauxit tại khu vực Đại Tổng - Nội Thôn - Hà Quảng - Cao Bằng.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Mẫu hóa cơ bản

- Mẫu hóa toàn diện

- Mẫu quang phổ

- Mẫu cơ lý

- Mẫu nước toàn diện

- Mẫu kiểm tra nội 

- Mẫu kiểm tra ngoại

- Mẫu nhiệt vi sai và rơgen

- Mẫu công nghệ

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com