Phân tích mẫu Đề án thăm dò mỏ đá hoa khu vực Lèn Kẻ Bút III - Tân Kỳ - Nghệ An

20/02/2014 12:45:35 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá hoa tại khu vực Lèn Kẻ Bút III Tân Xuân, Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá hoa tại khu vực Lèn Kẻ Bút III Tân Xuân, Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Mẫu hóa cơ bản

- Mẫu hóa toàn diện

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu cơ lý đá

- Mẫu hóa nước đơn giản

- Mẫu ICP

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com