Phân tích mẫu mỏ quặng sắt Nam Lương - Hà Giang

20/02/2014 1:45:26 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn địa chất 302 về việc Phân tích mẫu mỏ quặng sắt Nam Lương - Thái An và Đông Hà - Quản Bạ - Hà Giang.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn địa chất 302 về việc Phân tích mẫu mỏ quặng sắt Nam Lương - Thái An và Đông Hà - Quản Bạ - Hà Giang.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Mẫu thạch học chi tiết

- Mẫu hóa cơ bản

- Mẫu hóa toàn diện

- Độ ẩm thể trọng

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu kiểm tra ngoại

- Cơ lý đất toàn diện

- Cơ lý đá toàn diện

- Khoáng tướng

- Hóa nước toàn diện

free discount prescription cards sporturfintl.com lilly coupons for cialis

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com