Khảo sát địa chất công trình Tòa nhà ký túc xá SEV Việt Nam tại Yên Phong - Bắc Ninh

20/02/2014 2:50:52 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty SAMSUNG EVERLAND INC Hàn Quốc  về việc khảo sát địa chất địa hình phục vụ xây dựng Tòa nhà ký túc xá SEV Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh.

cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas

 

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty SAMSUNG EVERLAND INC Hàn Quốc  về việc khảo sát địa chất địa hình phục vụ xây dựng Tòa nhà ký túc xá SEV Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Khoan khảo sát

-  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

- Mẫu nguyên dạng 17 chỉ tiêu

- Đánh dấu điểm với mốc bê tông

- Lập bản vẽ chi tiết 1:500

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com