Khảo sát địa chất công trình Nhà máy tổ hợp wireless SEVT Yên Bình

20/02/2014 3:00:01 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty SAMSUNG C&T về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án xây dựng nhà máy tổ hợp wireless SEVT Yên Bình Việt Nam.

 

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty SAMSUNG C&T về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án xây dựng nhà máy tổ hợp wireless SEVT Yên Bình Việt Nam.

 

 

Nội dung công việc gồm:
- Khoan khảo sát
-  Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
- Mẫu nguyên dạng 17 chỉ tiêu
- Đánh dấu điểm với mốc bê tông
- Lập bản vẽ chi tiết 1:500
free discount prescription cards site lilly coupons for cialis

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com