Khảo sát địa chất công trình Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội

20/02/2014 3:08:30 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội về việc Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội về việc Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Khoan khảo sát

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

- Quan trắc nước dưới đất

- Mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu

- Mẫu đất xáo động 7 chỉ tiêu

- Nén ba trục UU

- Nén cố kết

- Mẫu nước ăn mòn bê tông

- Mẫu nước chiết

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com