Khảo sát địa chất công trình trường tiểu học, THCS, THPT Lý Nhân Tông - Hoàng Mai - Hà Nội

20/02/2014 3:15:49 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần giáo dục Đông Đô về việc Khảo sát địa chất công trình trường tiểu học, THCS,THPT Lý Nhân Tông tại Kim Văn - Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần giáo dục Đông Đô về việc Khảo sát địa chất công trình trường tiểu học, THCS,THPT Lý Nhân Tông tại Kim Văn - Kim Lũ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Khoan khảo sát

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

- Quan trắc nước dưới đất

- Mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu

- Mẫu đất xáo động 7 chỉ tiêu

- Nén ba trục UU

- Nén cố kết

- Mẫu nước ăn mòn bê tông

- Mẫu nước chiết

 

cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com