Phân tích mẫu đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Khẳng - Quỳ Hợp - Nghệ An

11/11/2014 3:05:36 CH

  USCOSDC đã ký hợp đồng với  Công ty TNHH Cát Tường về việc phân tích mẫu vật liệu xây dựng phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Khẳng - Thọ Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An.

  

USCOSDC đã ký hợp đồng với  Công ty TNHH Cát Tường về việc phân tích mẫu vật liệu xây dựng phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Khẳng - Thọ Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An.

Nội dung công việc gồm:

- Mẫu phân tích lát mỏng

- Mẫu phân tích hóa học xác định hàm lượng CaO, SiO2, Al2O3, MgO, T.Fe

- Mẫu cơ lý đá dăm 4 chỉ tiêu

- Mẫu cơ lý nguyên dạng 8 chỉ tiêu

- Mẫu tham số xạ

- Mẫu tô điểm

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com