Khảo sát ĐCCT Dự án CT2 - khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Hà Nội

11/11/2014 3:22:43 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Trung tâm ĐCCT - Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và xây dựng về việc Khảo sát ĐCCT Dự án CT2 - khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Hà Nội.

 

  USCOSDC đã ký hợp đồng với Trung tâm ĐCCT - Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và xây dựng về việc Khảo sát ĐCCT Dự án CT2 - khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm - Hà Nội.

Nội dung công việc gồm:

- Mẫu cơ lý nguyên dạng 9 chỉ tiêu

- Mẫu cơ lý không nguyên dạng

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com