Khảo sát ĐCCT dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Xuân Đỉnh, Hà Nội

11/11/2014 3:38:53 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô về việc Khảo sát ĐCCT dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Xuân Đỉnh, Hà Nội.

 

 

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô về việc Khảo sát ĐCCT dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Xuân Đỉnh, Hà Nội.

Nội dung công việc gồm:

- Khoan khảo sát ĐCCT

- Thí nghiệm SPT ngoài hiện trường

- Thí nghiệm mẫu nguyên dạng

- Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng

- Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông

free discount prescription cards sporturfintl.com lilly coupons for cialis

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com