Thí nghiệm độ chặt K công trình Nhà máy sản xuất cốp pha Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương

11/11/2014 3:43:17 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH DEAHAN Việt Nam về việc Thí nghiệm độ chặt K công trình Nhà máy sản xuất cốp pha Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương.

 

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH DEAHAN Việt Nam về việc Thí nghiệm độ chặt K công trình Nhà máy sản xuất cốp pha Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương.

Nội dung công việc gồm:

- Xác định dung trọng, độ ẩm hiện trường, độ chặt K90

- Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng

free discount prescription cards sporturfintl.com lilly coupons for cialis

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com