Khảo sát ĐCCT phục vụ Thiết kế Nhà ở dân dụng Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

11/11/2014 3:51:05 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với ông Trần Việt Hưng về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ Thiết kế Nhà ở dân dụng khu đất Lô 2, lô 3 D9 Khu đấu giá sử dụng đất phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

free discount prescription cards sporturfintl.com lilly coupons for cialis

 

 USCOSDC đã ký hợp đồng với ông Trần Việt Hưng về việc Khảo sát ĐCCT phục vụ Thiết kế Nhà ở dân dụng khu đất Lô 2, lô 3 D9 Khu đấu giá sử dụng đất phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung công việc gồm:

- Khoan khảo sát ĐCCT

- Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

- Thí nghiệm mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu

- Thí nghiệm mẫu xáo động

-  Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com