Khảo sát ĐCCT phục vụ Thiết kế bản vẽ thi công công trình Trung tâm CN sinh học và CN thực phẩm Hà Nội

11/11/2014 4:03:27 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Ban quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước - Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội về việc Khảo sát địa chất công trình phục vụ giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công Công trình Trung tâm công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Hà Nội.

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Ban quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước - Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội về việc Khảo sát địa chất công trình phục vụ giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công Công trình Trung tâm công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Hà Nội.

Nội dung công việc gồm:

- Khoan khảo sát ĐCCT

- Thí nghiệm SPT ngoài hiện trường

- Quan trắc mực nước dưới đất trong hố khoan

- Thí nghiệm mẫu nguyên dạng

- Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng

- Thí nghiệm nén ba trục UU

- Thí nghiệm nén cố kết

- Thí nghiệm mẫu nước

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com