Thiết bị cắt cánh trong lỗ khoan

30/03/2021 12:51:23 CH

Việc lấy mẫu trong đất sét và bụi, đặc biệt lại có nguổn gốc bồi tích hay hồ nông thường cực kì khó khăn. Thí nghiệm cắt cánh được thiết kế để đo sức bền chống cắt không thoát nước tại chỗ của các loại đất này.

  

 

Việc lấy mẫu trong đất sét và bụi, đặc biệt lại có nguổn gốc bồi tích hay hồ nông thường cực kì khó khăn. Thí nghiệm cắt cánh được thiết kế để đo sức bền chống cắt không thoát nước tại chỗ của các loại đất này. Cách diễn dịch các kết quả thí nghiệm được trình bày trong mục 7.19, và quy trình thí nghiệm chi tiết ở trong BS1377.

 

   
 
Thiết bị cắt cánh
a) Thí nghiệm cắt cánh trong lỗ khoan, b) thí nghiệm xuyên cắt cánh
(sao lại từ BS1377 với sự cho phép của Viện tiêu chuẩn Anh)
 
 
Cánh có 4 lưỡi (hình 12 - 7) tại cuối một cần khoan được đóng vào trong đất, rồi cánh được quay với tốc độ không đổi khoảng 60 - 120/phút cho đến khi trụ đất chứa ở các lưỡi bị cắt. Ghi lại lực xoắn lớn nhất cần cho việc đó. Người ta kiến nghị rằng, với đất yếu (cu < 50 kN/m2) cỡ lưỡi phải có chiều rộng 75mm, chiều dài 150 mm và với đất bền chắc hơn chút ít (50 < cu < l00kN/m2) thì cỡ lưỡi là: rộng 50mm, dài l00mm.
Ðoạn cần có cánh và đoạn kéo dài được bao ở trong một ống bọc ngoài để tránh lực dính của đất trong khi tác dụng lực xoắn. Phụ thuộc vào bản chất của đất, thí nghiệm cắt có thể tiến hành xuống tới độ sâu 60 - 70m.
 

Share    
Tin khác
  Thiết bị cắt cánh trong lỗ khoan  (30/03/2021 12:51:23 CH)
  Máy nén ngang  (07/02/2014 3:08:04 CH)
  Máy khoan địa chất XY -1  (07/02/2014 2:49:19 CH)
  Máy quang kế ngọn lửa  (07/02/2014 2:10:37 CH)
  Lò phá mẫu vi sóng Topware  (07/02/2014 12:45:11 CH)
  Máy phân tích quang phổ hấp phụ NOVAA 350  (07/02/2014 11:36:58 SA)
  Máy nén một trục  (07/02/2014 11:19:09 SA)
  Máy nén đất CBR -2  (07/02/2014 11:07:50 SA)
  Máy cắt phẳng đa tốc độ  (07/02/2014 10:47:06 SA)
  Máy nén ba trục TSZ - 30 -2.0  (07/02/2014 10:46:11 SA)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com