Phân tích mẫu Đề án thăm dò mỏ đá hoa trắng đồi Eo Cát - Nghệ An

20/02/2014 10:44:30 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật địa chất và xử lý nền móng về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá hoa trắng tại đồi Eo Cát - Tân Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật địa chất và xử lý nền móng về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá hoa trắng tại đồi Eo Cát - Tân Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Hóa cơ bản

- Hóa nhóm toàn diện

- Độ trắng

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu kiểm tra ngoại

- Mẫu hấp thụ nguyên tử

- Mẫu cơ lý đá ốp lát toàn diện

- Mẫu cơ lý đá đơn giản

- Mẫu cơ lý đất toàn diện

- Mẫu nước

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com