Nhóm dự án công nghệ


Phân tích mẫu đề án Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ mangan Bản Mặc - Pác Riếc, quang Hán, Trà Lĩnh, Cao Bằng

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng mỏ địa chất về việc Phân tích mẫu đề án Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ mangan Bản Mặc - Pác Riếc, quang Hán, Trà Lĩnh, Cao Bằng.


Phân tích mẫu đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Khẳng - Quỳ Hợp - Nghệ An

  USCOSDC đã ký hợp đồng với  Công ty TNHH Cát Tường về việc phân tích mẫu vật liệu xây dựng phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Khẳng - Thọ Hợp - Quỳ Hợp - Nghệ An.


Phân tích mẫu quặng wolfram tại khu vực Thiện Kế - Sơn Dương- Tuyên Quang

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty đo đạc và khoáng sản - Xí nghiệp khảo sát thăm dò địa chất về việc phân tích mẫu quặng wolfram tại khu vực Thiện Kế - Hội Kế, Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang.


Phân tích mẫu Đề án thằm dò quặng mangan khu mở rộng mỏ Nà Pết - Tuyên Quang

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng mỏ - địa chất ( CODECO) về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò quặng mangan khu mở rộng mỏ Nà Pết và Khu Khuôn- Chiêm Hóa - Tuyên Quang.


Phân tích mẫu Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Nọi - Nghệ An

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Cát Hưng về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Thung Nọi - Châu Lộc- Quỳ Hợp - Nghệ An.


Phân tích mẫu mỏ quặng sắt Nam Lương - Hà Giang

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn địa chất 302 về việc Phân tích mẫu mỏ quặng sắt Nam Lương - Thái An và Đông Hà - Quản Bạ - Hà Giang.


Phân tích mẫu quặng antimon tại khu vực Bó Mới - Thâm Tiềng - Hà Giang

USCOSDC đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty đo đạc và khoáng sản - Xí nghiệp khảo sát thăm dò địa chất về việc Phân tích mẫu quặng atimon tại khu vực Bó Mới - Thâm Tiềng- Đông Minh - Mậu Duệ- Yên Minh - Hà Giang.

cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas

Phân tích mẫu Đề án thăm dò mỏ đá hoa Phan Thanh - Lục Yên - Yên Bái

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn địa chất 207 - Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá hoa Phan Thanh - Lục Yên - Yên Bái.

cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas cialis si sa marche pas

Phân tích mẫu quặng Apatit

USCOSDC đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC tại Hải Phòng về việc phân tích mẫu quặng apatit hai chỉ tiêu P2O5 và CKT.


Phân tích mẫu Đề án điều tra, thu thập tài liệu lập bản đồ hiện trạng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn năm 2009 tỷ lệ 1:50000

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc Phân tích mẫu Đề án điều tra, thu thập tài liệu lập bản đồ hiện trạng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn năm 2009 tỷ lệ 1:50000.


Phân tích mẫu Dự án điều tra khảo sát đánh giá chất lượng quy mô phân bố sét đồi phục vụ quy hoạch khai thác và sử dụng làm vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc Phân tích mẫu Công trình Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng, quy mô, phân bố sét đồi phục vụ cho quy hoạch, khai thác và sử dụng làm vật liệu xây dựng  trên địa bàn các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.


Phân tích mẫu Đề án thăm dò mỏ đá hoa khu vực Lèn Kẻ Bút III - Tân Kỳ - Nghệ An

USCOSDC đã ký hợp đồng với Liên đoàn bản đồ địa chất miền Bắc về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ đá hoa tại khu vực Lèn Kẻ Bút III Tân Xuân, Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An.

Kết quả từ 1 đến 12 (của 37)
Đầu <<Trang:1 - 2 - 3 - 4>> Cuối

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com