Giới thiệu chung


Thông tin chung

Sơ đồ tổ chức công ty

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng SDC

 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng SDC trực thuộc Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế và xây dựng USCO. Trung tâm được công nhận là phòng thí nghiệm đạt chuẩn với mã số LAS- XD 887 theo quyết định số 59/QĐ-BXD ký ngày 4/2/2010 của Bộ Xây dựng.


Vài nét về USCO-SDC

            Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế và xây dựng USCO được thành lập bởi cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khảo sát và xây dựng (USCO) và các cổ đông khác năm 2009. Ngay sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, công ty đã khẩn trương đầu tư văn phòng, nhà xưởng, trang thiết bị và đề nghị Bộ Xây dựng kiểm tra, công nhận năng lực thực hiện phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS XD 887.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com