Phân tích mẫu Dự án điều tra khảo sát đánh giá chất lượng quy mô phân bố sét đồi phục vụ quy hoạch khai thác và sử dụng làm vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc

20/02/2014 1:04:39 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc Phân tích mẫu Công trình Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng, quy mô, phân bố sét đồi phục vụ cho quy hoạch, khai thác và sử dụng làm vật liệu xây dựng  trên địa bàn các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Đoàn INTERGEO 4 về việc Phân tích mẫu Công trình Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng, quy mô, phân bố sét đồi phục vụ cho quy hoạch, khai thác và sử dụng làm vật liệu xây dựng  trên địa bàn các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên , tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Phân tích hóa mẫu sét làm xi măng

- Phân tích hóa nhóm mẫu sét làm gạch ngói

- Phân tích hóa mẫu sét làm gạch ngói

- Phân tích khoáng vật các đá bở rời và gắn kết, dự tính nhóm khoáng.

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com