Phân tích mẫu Đề án thằm dò quặng mangan khu mở rộng mỏ Nà Pết - Tuyên Quang

20/02/2014 2:09:59 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng mỏ - địa chất ( CODECO) về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò quặng mangan khu mở rộng mỏ Nà Pết và Khu Khuôn- Chiêm Hóa - Tuyên Quang.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng mỏ - địa chất ( CODECO) về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò quặng mangan khu mở rộng mỏ Nà Pết và Khu Khuôn- Chiêm Hóa - Tuyên Quang.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Hóa cơ bản eluvi nguyên khai

- Hóa cơ bản quặng gốc Mn

- Hóa cơ bản eluvi trên rây gộp các cỡ hạt

- Độ thu hồi trên rây

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu hóa toàn diện

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com