Phân tích mẫu quặng wolfram tại khu vực Thiện Kế - Sơn Dương- Tuyên Quang

20/02/2014 2:27:40 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty đo đạc và khoáng sản - Xí nghiệp khảo sát thăm dò địa chất về việc phân tích mẫu quặng wolfram tại khu vực Thiện Kế - Hội Kế, Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang.

 

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty đo đạc và khoáng sản - Xí nghiệp khảo sát thăm dò địa chất về việc phân tích mẫu quặng wolfram tại khu vực Thiện Kế - Hội Kế, Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang.

 

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com