Phân tích mẫu đề án Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ mangan Bản Mặc - Pác Riếc, quang Hán, Trà Lĩnh, Cao Bằng

11/11/2014 3:55:33 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng mỏ địa chất về việc Phân tích mẫu đề án Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ mangan Bản Mặc - Pác Riếc, quang Hán, Trà Lĩnh, Cao Bằng.

  

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng mỏ địa chất về việc Phân tích mẫu đề án Thăm dò và lập báo cáo phê duyệt kết quả thăm dò mỏ mangan Bản Mặc - Pác Riếc, quang Hán, Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Nội dung công việc gồm:

- Mẫu khoáng tướng

- Mẫu thạch học

- Mẫu cơ lý đất

- Mẫu cơ lý đá

- Mẫu hóa cơ bản

- Mẫu kiểm tra ngoại

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu quang phổ

- Mẫu thể trọng nhỏ

- Mẫu hóa toàn diện

- Mẫu hóa nước

 

Share    
Tin khác
  Phân tích mẫu quặng Apatit  (20/02/2014 1:20:51 CH)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com