Hà Tĩnh đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng

01/04/2021 2:24:06 CH

 Trưởng phòng Khoáng sản Sở TN&MT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thành chia sẻ, 3 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã phối hợp Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật tổ chức đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản. Các mỏ này chưa tiến hành thăm dò chính xác trữ lượng.

 Trong số 17 mỏ khoáng sản có 1 mỏ đất sét ở xã Nam Điền (Thạch Hà); 3 mỏ cát ở bãi bồi Bồng Bồng, thôn Tân Hạ, xã Điền Mỹ (Hương Khê), bãi bồi sông Ngàn Trươi, xã Quang Thọ (Vũ Quang) và bãi bồi sông Ngàn Sâu, thôn Bình Quang, xã Đức Liên (Vũ Quang).

 
Với 13 mỏ đất san lấp thì có 3 mỏ tại huyện Can Lộc (ở các xã Phú Lộc, Sơn Lộc, Thượng Lộc); 2 mỏ tại huyện Thạch Hà (các xã: Thạch Xuân và Lưu Vĩnh Sơn); 3 mỏ tại huyện Hương Sơn (các xã: Quang Diệm, Sơn Phú, Sơn Lễ); 1 mỏ tại huyện Đức Thọ (xã An Dũng); 2 mỏ tại huyện Vũ Quang (các xã: Đức Bồng, Đức Liên); 2 mỏ tại huyện Kỳ Anh (các xã: Kỳ Giang, Kỳ Tân).
 
 
 
 
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, các đơn vị phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản và trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải nộp hồ sơ và tiền trúng đấu giá, hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
 
Như vậy, tính từ 2015 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức đấu giá thành công tổng cộng 35 mỏ khoáng sản - được đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác đấu giá khoáng sản trong cả nước.
 
Việc đấu giá thành công các mỏ khoáng sản không chỉ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, Trưởng phòng Khoáng sản Sở TN&MT Nguyễn Văn Thành thông tin.
 
Cũng trong quý I/2021, Sở TN&MT đã tham mưu đề nghị UBND tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021; cấp 1 giấy phép thăm dò khoáng sản, 3 giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn 2 giấy phép khai thác khoáng sản đá xây dựng.
 
Đồng thời phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại 4 mỏ, đề án đóng cửa 3 mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ 1 khu vực.
 
Theo báo Hà Tĩnh 
 
 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com