Đánh giá tác động môi trường Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

20/02/2014 11:47:18 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường Việt Nam về việc phân tích mẫu thí nghiệm Đánh giá tác động môi trường Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

 

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường Việt Nam về việc phân tích mẫu thí nghiệm Đánh giá tác động môi trường Thủy điện Pa Ke, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

 

 

 

cefuroxim 500 cefuroxim axetil cefuroxim fachinfo

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com