PTM Đề án Mỏ dolomite Lèn Giang xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

31/10/2016 10:16:45 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật địa chất và xử lý nền móng về việc PTM Đề án Mỏ dolomite Lèn Giang xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

 

Mỏ dolomite Lèn Giang là điểm quặng có nguồn gốc trầm tích, biểu hiện khoáng sản lớn với tài nguyên dự báo khoảng 82 triệu tấn. 

 

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com