Phân tích mẫu Đề án thăm dò kaolin và felspat khu vực Ngòi Xum - Bảo Thắng - Lào Cai

20/02/2014 2:23:27 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quốc Bảo về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò kaolin và felspat tại khu vực Ngòi Xum - Ngòi Ân - Thái Niên - Bảo Thắng - Lào Cai.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quốc Bảo về việc phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò kaolin và felspat tại khu vực Ngòi Xum - Ngòi Ân - Thái Niên - Bảo Thắng - Lào Cai.

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Mẫu hóa kaolin 5 chỉ tiêu

- Mẫu hóa kaolin đã lọc qua rây 0,075mm 5 chỉ tiêu

- Thử nghiệm kích cỡ rây và phân tích hóa kaokin 5 chỉ tiêu

- Hóa toàn diện kaolin

- Mẫu rogen kaolin

- Mẫu độ trắng kaolin

- Mẫu độ chịu lửa kaolin

- Mẫu chỉ số dẻo kaolin

- Mẫu độ hạt kaolin

- Mẫu quang phổ toàn diện kaolin và felspat

- Mẫu lát mỏng

- Mẫu thể trọng kaolin

- Mẫu hóa felspat tươi 6 chỉ tiêu

- Mẫu hóa felspat phong hóa 6 chỉ tiêu

- Mẫu hóa felspat chọn bằng tay 6 chỉ tiêu

- Mẫu hóa felspat toàn diện 12 chỉ tiêu

- Mẫu thể trọng felspat

- Mẫu tham số xạ

- Mẫu hóa nước toàn diện

- Mẫu kiểm tra nội

- Mẫu kiểm tra ngoại

- Mẫu cơ lý đất

- Mẫu cơ lý đá

- Mẫu công nghệ

- Xác định thành phần khoáng vật, hóa học, tính chất cơ lý của quặng đầu

- Xác định tính khả tuyển của kaolin

- Xác định thành phần khoáng vật, hóa học, tính chất cơ lý của kaolin qua rây 0,21mm

- Xác định thành phần độ hạt, mức độ thu hồi qua rây 0,21mm

- Thử nghiệm khả năng sử dụng kaolin cho các lĩnh vực sứ, gốm, thủy tinh

- Lập sơ đồ tuyển tối ưu

- Mẫu công nghệ felspat

- Nghiên cứu thành phần khoáng vật, hóa học, thành phần hạt và các đặc điểm tính chất cơ lý của quặng felspat

- Thí nghiệm tuyển quặng felspat để ứng dụng trong công nghiệp gốm, sứ

- Đánh giá khả năng sử dụng felspat

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com