Phân tích mẫu Đề án thăm dò mỏ apatit Phú Nhuận - Lào Cai

20/02/2014 1:26:18 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Liên đoàn địa chất Tây Bắc về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ apatit tại Phú Nhuận- Bảo Thắng và Văn Sơn, Võ Lao - Văn Bàn- Lào Cai.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Liên đoàn địa chất Tây Bắc về việc Phân tích mẫu phục vụ Đề án thăm dò mỏ apatit tại Phú Nhuận- Bảo Thắng và Văn Sơn, Võ Lao - Văn Bàn- Lào Cai.

 

 

Nội dung công việc gồm:

- Gia công mẫu

- Hóa cơ bản P2O5 và cặn không tan

- Hóa nhóm

- Mẫu đối song

- Phân tích ICP 15 nguyên tố

- Phân tích thạch học

- Độ ẩm thể trọng

- Mẫu nước toàn diện

- Mẫu cơ lý đất

- Mẫu cơ lý đá

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com