Nghiên cứu sản xuất mẫu thử sét và kaolin Nà Thức - Thái Nguyên

20/02/2014 2:00:45 CH

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đúc Vạn Thông Thái Nguyên - Việt Trung về việc nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng kaolin và khả năng sử dụng sét làm nguyên liệu xi măng tại Nà Thức 1, Nà Thức 2, Phương Nam, Phú Lạc và Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đúc Vạn Thông Thái Nguyên - Việt Trung về việc nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng kaolin và khả năng sử dụng sét làm nguyên liệu xi măng tại Nà Thức 1, Nà Thức 2, Phương Nam, Phú Lạc và Lục Ba, Đại Từ, Thái Nguyên.

 

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com