Khảo sát địa chất Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

20/02/2014 11:45:12 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Tập đoàn SYSTRA về việc Thí nghiệm mẫu công trình Khảo sát địa chất - giai đoạn 2,  thiết kế kỹ thuật Dự án tuyến đường sắt đô thị - đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Tập đoàn SYSTRA về việc Thí nghiệm mẫu công trình Khảo sát địa chất - giai đoạn 2,  thiết kế kỹ thuật Dự án tuyến đường sắt đô thị - đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

 

Nội dung công việc gồm:

- TN mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu

- TN mẫu không nguyên dạng 7 chỉ tiêu

- Thí nghiệm nén 3 trục CU

- Thí nghiệm nén 3 trục CD

- Thí nghiệm nén cố kết 1 trục có dỡ tải

- Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ

- Thí nghiệm cắt cánh trong phòng

- Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn

 

 

 

Tư vấn giám sát SYSTRA họp với cán bộ Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng SDC

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com