Thăm dò, khảo sát, nâng cấp khối tài nguyên 333 và lập báo cáo đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi D Tràng Kênh và mỏ sét Triệu Cao - Núi Bà

11/11/2014 3:16:47 CH

 USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty xi măng CHINFON về việc Thăm dò, khảo sát, nâng cấp khối tài nguyên 333 và lập báo cáo đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi D Tràng Kênh và mỏ sét Triệu Cao - Núi Bà.

cefuroxim 500 cefuroxim axetil cefuroxim fachinfo

  

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty xi măng CHINFON về việc Thăm dò, khảo sát, nâng cấp khối tài nguyên 333 và lập báo cáo đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi D Tràng Kênh và mỏ sét Triệu Cao - Núi Bà.

Nội dung công việc gồm:

- Lập Đề án

- Công tác trắc địa

- Công tác Khoan và Đo vẽ Địa chất

- Công tác lấy mẫu, gia công mẫu và thí nghiệm

- Lập Báo cáo

mesalazin wirkstoff mesalazin haarausfall mesalazin vor op absetzen

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com