Khảo sát địa chất công trình Dự án Khu nhà ở Minh Đức - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

19/02/2014 11:01:43 SA

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Minh Đức về việc cung ứng dịch vụ thí nghiệm chất lượng xây dựng Công trình san lấp mặt bằng thuộc Dự án Khu nhà ở Minh Đức - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội.

cefuroxim 500 cefuroxim axetil cefuroxim fachinfo

 

 

USCOSDC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Minh Đức về việc cung ứng dịch vụ thí nghiệm chất lượng xây dựng Công trình san lấp mặt bằng thuộc Dự án Khu nhà ở Minh Đức - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội.

 

 

 

 

Share    
Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG USCO

Địa chỉ: 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 ĐT: (84-4)37951939 - Fax: (84-4)37951929

Email: sdc.usco@gmail.com